Järjestäjät

Kokouksen Epsilonit kirjaa tutkimassa järjestävät Järjestäjät ovat toisaalta Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaoksen jäseniä, toisaalta Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökuntaa. Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Summamutikka-keskus sekä Suomen matemaattinen yhdistys tukevat kokousta taloudellisesti.