Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Organisationer

Finlands matematiska förenings tävlingsavdelning organiserar

Vi tackar

Toni Ernvall
Matti Määttä
Solmu
Åsa Hirvonen
Christer Glader
Ulla Tuominens stiftelse för donation av utmärkelser

Opetushallitus rahoittaa hanketta