Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Någonting att fråga?

Kontakta någon av följande personer om du har något på hjärtat:

i Helsingfors:
Vivi Hyttinen, vivi.hyttinen at helsinki.fi
i Satakunta:
Cimmo Nurmi, cimmo.nurmi at samk.fi
i Uleåborg:
Kati Kyllönen, Kati.Kyllonen at oulu.fi
i Åbo
Jyrki Lahtonen, jyrki.lahtonen at utu.fi
almänna frågor:
Anne-Maria Ernvall-Hytönen, aernvall at abo.fi