Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Första omgångarna år 2024

Satakunta, 4.-8.3.2024
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2024

Satakunta, 13.5.2024
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2023

Satakunta, 6.-10.3.2023
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2023

Satakunta, 15.5.2023
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2022

Satakunta, 7.-11.3.2022
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 28.2.-4.3.2022
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English

Finalomgångarna år 2022

Satakunta, 12.5.2022
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 9.4.2022
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 14.5.2022
Problem och lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2021

Satakunta, 12.-16.4.2021
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 22.-26.2.2021
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi på svenska in English

Finalomgångarna år 2021

Satakunta 24.5.2021
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 17.4.2021
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi in English

Första omgångarna år 2020

Helsingfors, 2.-6.3.2020
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi på svenska
Uleåborg, 17.-21.2.2020
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi på svenska in English
Satakunta, 2.-6.3.2020
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi på svenska
Åbo, 2.-6.3.2020
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi på svenska

Finalomgångarna år 2020

Uleåborg, 24.10.2020
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 25.4.2020
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2019

Helsingfors, 4-8.3.2019
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 18-22.2.2019
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English
Satakunta, 4-8.3.2019
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 4-8.3.2019
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2019

Helsingfors, 24.4.2019
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 6.4.2019
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Satakunta, 25.4.2019
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi
Åbo, 27.4.2019
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2018

Helsingfors, 5-9.3.2018
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 19-23.2.2018
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Satakunta, 5-9.3.2018
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 5-9.3.2018
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2018

Helsingfors, 26.4.2018
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 21.4.2018
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Satakunta, 25.4.2018
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 21.4.2018
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2017

Helsingfors, 6-10.3.2017
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 20-24.2.2017
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 27.2-3.3.2017
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2017

Helsingfors, 27.4.2017
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 8.4.2017
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 22.4.2017
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2016

Helsingfors, 29.2-4.3.2016
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 15-19.2.2016
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 29.2-4.3.2016
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2016

Helsingfors, 21.4.2016
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi in English
Uleåborg, 23.4.2016
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 23.4.2016
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2015

Helsingfors, 9-13.2.2015
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 9-13.2.2015
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 9-13.2.2015
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2015

Helsingfors, 9.4.2015
Problem: suomeksi på svenska
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 11.4.2015
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 11.4.2015
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2014

Helsingfors, 22.1.2014
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 22.1.2014
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 4.2.2014
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2014

Helsingfors, 6.3.2014
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 15.3.2014
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 15.3.2014
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2013

Helsingfors, 7.2.2013
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English
Uleåborg, 13.2.2013
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 7.2.2013
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi

Finalomgångarna år 2013

Helsingfors, 21.3.2013
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Uleåborg, 23.3.2013
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi
Åbo, 6.4.2013
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi

Första omgångarna år 2012

Helsingfors, 18.1.2012
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English
Uleåborg, 18.1.2012
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English
Åbo, 18.1.2012
Problem: suomeksi på svenska in English
Lösningar: suomeksi in English

Finalomgångarna år 2012

Helsingfors, 3.3.2012
Problem: suomeksi in English
Lösningar: suomeksi in English
Uleåborg, 31.3.2012
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi
Åbo, 24.3.2012
Problem: suomeksi
Lösningar: suomeksi