Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Lokala matematiktävlingar organiseras i Helsingfors, Satakunta, Uleåborg och Åbo. Olika områden har olika problem, och därför kan resultaten från olika tävlingar inte jämföras.

Den första omgången av tävlingen organiseras i skolorna, och den andra omgången vid högskolan eller i skolorna. De bästa eleverna är inbjudna att delta i matematikträning.

Obs.: På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) finns det nya detaljer nedan.

För läraren

Före tävlingen

I början och under tävlingen: allmänna instruktioner

Tävlingen med pappror och pennor

Elektroniska versionen av tävlingen