Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Lokala matematiktävlingar organiseras i Helsingfors, Satakunta, Uleåborg och Åbo. Olika områden har olika problem, och därför kan resultaten från olika tävlingar inte jämföras.

Den första omgången av tävlingen organiseras i skolorna, och den andra omgången vid högskolan. De bästa eleverna är inbjudna att delta i matematikträning.

Obs.: På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) finns det nya detaljer nedan.

För läraren

Före tävlingen

I början av tävlingen

Under tävlingen

Efter tävlingen