Matematiktävling för elever på 7:e årsklassen

Lokala matematiktävlingar för elever på sjunde årsklassen arrangeras i Helsingfors, Satakunta, Uleåborg och Åbo. Idéen med tävlingarna är att uppmuntra elever att ha matematik som hobby. De bästa eleverna är inbjudna att delta i matematikträning.

Obs.: På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) behöver elevernas föräldrar läsa dataskyddsbeskrivningen och ge oss tillåtelse add behandla elevernas personuppgifter; se regler för detaljer.

Tidtabell

Helsingfors
första omgången 4-8.3.2019
final 24.4.2019
Satakunta
första omgången 4-8.3.2019
final 25.4.2019
Uleåborg
första omgången 18-22.2.2019
final 6.4.2019
Åbo
första omgången 4-8.3.2019
final 27.4.2019