7. luokkalaisten alueellinen matematiikkakilpailu

Alku
Ohjeet ja säännöt
Järjestäjät
Tehtävät ja vastaukset
Tulokset
Yhteystiedot

Suomeksi
På svenska
In English
Alueellinen kilpailu järjestetään Helsingissä, Oulussa, Satakunnassa ja Turussa. Kilpailut ovat toisistaan irralliset, ja eri alueilla on eri tehtävät. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Turun ja Oulun tulokset eivät ole verrannollisia keskenään.

Kilpailun ensimmäinen kierros käydään omissa kouluissa, toinen kierros eli finaali korkeakoululla. Jokaisessa kaupungissa noin kaksikymmentä parasta kutsutaan finaaliin, ja heidät kutsutaan jatkovalmennukseen.

Ohjeita opettajille

Ennen kilpailua
 • Tehtäväpaperien ja vastauslomakkeiden monistus: koska emme tiedä, kuinka monta oppilasta kustakin koulusta osallistuu ja millä kielillä, lähetämme vain yhden kappaleen kunkin kielistä tehtäväpaperia ja yhden vastauslomakkeen.
 • Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset tehtäväpaperit, vastauslomake sekä palautuskirjekuori lähetetään jokaiseen kouluun postitse helmikuussa.
 • Koulut voivat tarvittaessa kääntää alkukilpailutehtävät muille kielille.
Kilpailun alkaessa
 • Koska on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisesta vastauslomakkeesta löytyvät kilpailijan nimi, osoite ja koulu siististi kirjoitettuna, on hyvä varata vain näiden tietojen täyttämiseen n. viisi minuuttia ennen kilpailun alkua.
 • Kilpailijat tarvitsevat vain kirjoitus- ja piirustusvälineet, eli kyniä, pyyhekumin, harpin ja viivaimen. Erityisesti laskimien ja taulukkokirjojen käyttö on kielletty.
 • Alkukilpailun tehtävät ovat monivalintatehtäviä. Jokainen tehtävä on täsmälleen yhden pisteen arvoinen. Väärästä vastauksesta ei rangaista. Tehtävät eivät ole vaikeusjärjestyksessä, mutta ensimmäiset tehtävät ovat luultavasti helpompia kuin viimeiset tehtävät.
 • Kannattaa painottaa oppilaille, että tehtävien on tarkoitus olla vaikeita, eikä heidän siksi ole syytä huolestua, jos he eivät saa kovinkaan montaa tehtävää ratkaistua.
Kilpailun aikana
 • Kilpailuaika on 50 minuuttia. Olisi hyvä, jos kilpailusalissa olisi kilpailijoille näkyvä kello, tai jos kilpailijoita varoitettaisiin kun kilpailuaika käy vähiin.
 • On hyvin tärkeää, että kilpailijoilla on käytettävissään riittävästi suttupaperia.
Kilpailun jälkeen
 • Kilpailun jälkeen tarvitsee vain kerätä vastauslomakkeet ja postittaa ne osoitteeseen:
  • Helsingissä: Ilmari Kangasniemi, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto.
  • Oulussa: Kati Kyllönen / HR335, Koulutuspalvelut, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.
  • Satakunnassa: Nadja Eckhardt, Satakunnan ammattikorkeakoulu, PL 1001, 28101 PORI.
  • Turussa: Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Matematik och statistik, Åbo Akademi, Domkyrkotorget 1, 20500 Åbo.
 • Pyydämme lähettämään vastauslomakkeet mahdollisimman pian alkukilpailun jälkeen.