Kilpailut

MAOL:n kilpailu

Suomen kansallinen matematiikka­kilpailu. Lukion kilpailu jakautuu avoimeen sarjaan sekä lukiota aloittelevien perussarjaan; lisäksi peruskoululaisilla on oma kilpailunsa. Kansainvälisiin kilpailuihin pyrkiville suositellaan avointa sarjaa, jonka kilpailu jakautuu alku- ja loppu­kilpailuun. Edellisessä tehtäviä on yleensä 4 ja kesto on 120 min. Jälkimmäisessä on 5 tehtävään työaikaa kolme tuntia. MAOL:n kilpailu on luetelluista kilpailuista selkeästi helpoin.

Pythagoraan polku

Pythagoraan polku on Päivölän Opiston keväisin järjestämä joukkuekilpailu Baltian tie -kilpailun mallin mukaan. Kilpailuun osallistuminen on perustunut kutsuun. Osallistuvia lukioita on ollut kymmenkunta.

Iranin geometriakilpailu

Iranin geometriakilpailussa, IGO, kilpailutehtävät koostuvat geometriasta. Kilpailussa on kolme luokka-asteisiin perustuvaa sarjaa sekä avoin sarja. Kilpailu onkin hyvä tapa aloittaa kansainvälinen kilpailu-ura.

Pohjoismainen matematiikka­kilpailu

Vaikeampi kuin MAOL, helpompi kuin IMO. Kilpailuun valitaan noin 20 valmennettavaa, ja tuloksilla on suurehko merkitys IMO-joukkuetta valittaessa. Kilpailijat tekevät nelitehtäväisen nelituntisen kokeen omassa koulussaan.

Baltian tie

Baltian tie on useimmista kilpailuista poiketen joukkue­kilpailu. Kilpailuun osallistuvat Itämeren alueen maat ja pohjois­maat kansallisilla joukkueilla, paitsi Venäjä, joka kilpailee Pietarin alueen joukkueella, ja Saksa, jonka joukkue edustaa hansakaupunkien aluetta. Kilpailussa on peräti 20 tehtävää, joiden ratkaisemiseen on aikaa vain 4,5 tuntia.

Euroopan Tyttöjen Matematiikka­olympialaiset

Euroopan Tyttöjen Matematiikka­olympialaiset, EGMO, on perustettu vuonna 2011. Kilpailun tarkoitus on korjata Kansainvälisissä matematiikka­olympialaisissa vallitsevaa sukupuolten epä­tasa­painoa kannustamalla tyttöjä pyrkimään Kansainvälisiin olympialaisiin. Kilpailu on kaksi­päiväinen ja noudattaa muutenkin Kansainvälisten Matematiikka­olympialaisten muotoja.

Kansainväliset Matematiikka­olympialaiset

International Mathematical Olympiad, IMO. IMO on lukiolaisten matematiikka­kilpailujen hierarkian huipulla. Kukin kutsuttu maa voi lähettää kilpailuun kuusi osallistujaa. Tehtävät ovat vaikeita. Kilpailu on kaksi­päiväinen; kumpanakin päivänä kamppaillaan 4,5 tuntia kolmen tehtävän parissa.

Kenguru

Australiasta lähtöisin olevassa kilpailussa on miljoonia osallistujia viidessä sarjassa alakoulusta lukioon. Se pidetään maaliskuun kolmantena torstaina, ja siihen pääsee mukaan niin, että opettaja ilmoittaa koulunsa kilpailun järjestäjille.

Matikkamestari

Kilpailu Espoon koulujen kuudes­luokkalaisille.

Seitsemäs­luokkalaisten alueellinen matematiikka­kilpailu

Kilpailu järjestetään Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Satakunnassa.

MatCup

Pohjoismainen matematiikkakilpailu, johon Suomessa osallistuvat kahdeksas­luokkalaiset.

Mattetäphlan

Mattetäphlan on Aalto-yliopiston ruotsin­kielisen osa­kunnan Teknologföreningenin järjestämä matematiikka­kilpailu kaikille ruotsin­kielisten lukioiden abeille. Kilpailu järjestetään vuosittain ja siihen kuuluu alku­kilpailu omassa koulussa ja loppu­kilpailu Otaniemessä.