Kirjevalmennus

Kirjevalmennus- eli kotitehtävät on tarkoitettu kaikille kilpailumatematiikasta kiinnostuneille. Erityisesti niiden, jotka syystä tai toisesta eivät halua tai voi osallistua valmennustapahtumiin, mutta jotka haluavat tulla otetuiksi huomioon eri kilpailujoukkueita valittaessa, on syytä pitää yllä kosketusta Valmennusjaostoon lähettämällä vastauksia kirjevalmennustehtäviin.

Kirjevalmennustehtäviä jaetaan valmennusviikonloppuina ja ne pyritään julkaisemaan verkossa samaan aikaan. Tarkoitus on, että valmennukseen osallistuvat ratkaisevat tehtävät (tai mahdollisimman monta niistä) seuraavaan valmennusviikonloppuun mennessä ja palauttavat ne joko viikonlopun aikana tai tehtävien yhteydessä mainittuun palautusosoitteeseen. Tehtäviä on toisinaan kaksi sarjaa, aloittaville ja pidemmälle ehtineille.

Valmennusvastauksista voidaan antaa palautetta vain, jos vastausten mukana ovat lähettäjän yhteystiedot!

Netissä on monenlaisia lähteitä, joista ratkaisuja voi löytää tai pyytää – AOPS ja Math Stackexchange lienevät tunnetuimpia. Näiden käyttäminen ei ole haitaksi ja niistä voi oppia paljonkin, mutta suosittelemme yrittämään ratkaisua ensin itse. Samaten tehtävien pohtiminen yhdessä muiden valmennettavien kanssa, jos siihen tarjoutuu tilaisuus, voi olla opettavaista.

Joukkuevalinnat perustuvat kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon palautetut tehtävät ja menestyminen kilpailuissa ja valintakokeissa.

Tehtävät lukiolaisille tai kaikille koululaisille

Lokakuun 2019 tehtävät.

Syyskuun 2019 tehtävät.

Kesäkauden 2019 tehtävät ja ratkaisut. —Den enklare problemuppsättningen på svenska, översatt av Edward Krogius.

Huhtikuun 2019 tehtävät. Korjaus 20.4.2019: lisätään tehtävien 20–22 oletuksiin, että verkon solmujen lukumäärä ei ole kaksi.

Helmikuun 2019 tehtävät ja ratkaisut.

Peruskoululaisten tehtävät

Peruskoululaisten kirjevalmennustehtävät on nimensä mukaan suunnattu peruskoululaisille. Ensimmäinen tehtäväsarja on suunniteltu aloitettavan seitsemännen luokan loppupuolella, mutta tehtävien ratkomisen voi aloittaa myös aiemmin tai myöhemmin. Tehtävien ratkaiseminen edellyttää usein perehtymistä koulumatematiikan ulkopuoliseen matematiikkaan ja niiden on tarkoitus olla haastavia. Ei siis kannata säikähtää tehtävien vaikeustasoa.

Ensimmäinen tehtäväsarja löytyy alta. Kun olet palauttanut ratkaisujasi siihen, saat uuden tehtäväsarjan ratkottavaksi. Valmennusvastauksista voidaan antaa palautetta ja uusi tehtäväsarja lähettää vain, jos mukana ovat yhteystiedot!

Peruskoululaiset voivat halutessaan ratkoa myös haastavampia, kaikille koululaisille tarkoitettuja kirjevalmennustehtäviä (yllä).

Peruskoululaisten ensimmäinen valmennuskirje

Uutuus: viikkotehtävät

Kirjevalmennus toimii hitaalla tempolla, joten palaute tehtävistä tulee pitkän ajan päästä. Palautuksen aikarajoista joustetaan usein, joten ajoissakaan palauttaneille ei anneta heti malliratkaisuja. Kirjeformaatti ei myöskään innosta keskustelemaan tehtävistä muuten kuin ehkä yksityisesti kaverin kanssa. Kokeiluna syksyllä 2018 on uusi viikkotehtävä jonka palautus tapahtuu viestinä keskustelupalstalla, jolla tehtävästä saa keskustella heti aikarajan umpeuduttua.

Vanhempia tehtäväsarjoja ja ratkaisuja

Tammikuun 2019 tehtävät ja ratkaisut.

Joulukuun 2018 tehtävät ja ratkaisut.

Lokakuun 2018 tehtävät ja ratkaisut.

Syyskuun 2018 tehtävät ja ratkaisut.

Kesäkauden 2018 tehtävät ja ratkaisut.

Huhtikuun 2018 tehtävät ja ratkaisut. Korjattu 25.4.: tehtävän 2 ensimmäisessä virkkeessä on puhe janan AB keskinormaalista, ei janan BC keskinormaalista. Korjattu 7.9.: linkki ratkaisuihin toimii nyt.

Helmikuun 2018 tehtävät ja ratkaisut, February 2018 homework.

Tammikuun 2018 erikoistehtäväsarja, sopii lämmittelyyn vanhoille osallistujille ja uusille vakavaan pohdintaan. January 2018 special problems, suitable as a warm-up for experienced contestants and serious training for new participants.

Tammikuun 2018 tehtävät, January 2018 homework. —Ratkaisut.

Vuodenvaihteen 2017–2018 erikoistehtäväsarja, sopii lämmittelyyn vanhoille osallistujille ja uusille vakavaan pohdintaan.

Joulukuun 2017 tehtävät. Korjattu 3.12.: tehtävässä 8 on kyse reaali- eikä kokonaisluvuista. —Kirjeeseen on palautuspäivämääräksi merkitty optimistisesti loppiainen, mutta ratkaisuja ehtii palauttaa tammikuun puolenvälin valmennusviikonloppuun mennessä. —Ratkaisut.

Loka- ja marraskuun 2017 tehtävät.

Syys- ja lokakuun 2017 tehtävät.

Huhti- ja toukokuun 2017 tehtävät ja niiden ratkaisut.

Maalis- ja huhtikuun 2017 tehtävät (tehtävä 2 korjattu 9.3.2017).

Tammi- ja helmikuun 2017 tehtävät ja niiden ratkaisut.

Joulukuun 2016 helpommat ja vaativammat tehtävät. Ratkaisut helpompiin ja vaativampiin tehtäviin.

Lokakuun 2016 tehtävät.

Syyskuun 2016 helpommat ja vaativammat tehtävät. Syyskuun valmennustilaisuudessa jaetussa paperiversioissa olleet virheet (helpompien tehtävien numero 7 ja vaativampien numero 9) on korjattu oheisiin tiedostoihin.

Huhtikuun 2016 tehtävät. Huom! Vaativampien tehtävien numerossa 6 on painovirhe. Suorien GE ja BC leikkaukseksi määritellyn pisteen J tulee olla suorien GE ja AD leikkauspiste.

Helmikuun 2016 tehtävät ja ratkaisut. Huom. Tehtävässä 4 on painovirhe: viimeisen CL:n tulee olla SL!

Tammikuun 2016 helpommat ja vaativammat tehtävät.

Marras-joulukuun 2015 valmennustehtävät ja niiden ratkaisut.

Lokakuun 2015 valmennustehtävät.

Syyskuun 2015 valmennustehtävät ja niiden ratkaisut. Päivölässä jaettuun sarjaan on lisätty sunnuntain 6.9. joukkueharjoituksen yli jääneet tehtävät.

Toukokuun 2015 valmennustehtävät. Tehtävien ratkaisut.

Huhtikuun 2015 valmennustehtävät ja niiden ratkaisut.

Helmikuun 2015 helpommat ja vaativammat valmennustehtävät. Helpompien ja vaativampien tehtävien ratkaisuja.

Tammikuun 2015 valmennustehtävät.

Joulukuun 2014 helpommat ja vaativammat valmennustehtävät. Vaativampien tehtävien ratkaisut. Helpompien tehtävien ratkaisut.

Lokakuun 2014 helpommat ja vaativammat valmennustehtävät.

Syyskuun 2014 helpommat ja vaativammat valmennustehtävät ratkaisuineen.

Kesän 2014 valmennustehtävät ja niiden ratkaisut.

Toukokuun 2014 valmennustehtävät ja niiden ratkaisut.

Huhtikuun 2014 valmennustehtävät. Tehtävään 9 oli päässyt merkkivirhe, joka tähän versioon on korjattu. Ratkaisuja.

Helmikuun 2014 helpommat ja vaativammat valmennustehtävät. – Tehtävät sisältävässä pdf-tiedostossa on pari painovirhettä. Vaativamman tehtävän 5 kaavan viimeisen tulon edessä olevan +-merkin pitää olla yhtäläisyysmerkki ja tehtävässä 7 sana epänegatiivisia pitää olla positiivisia.

Tammikuun 2014 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Joulukuun 2013 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen. – Paperiversiona jaetuissa vaativampien tehtävien numerossa 3 on painovirhe. Se on korjattu tässä olevaan tiedostoon.

Lokakuun 2013 kirjevalmennustehtävät(helpommat ja vaikeammat samassa), ratkaisut.

Syyskuun 2013 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät. Helpompien tehtävien ratkaisut. Vaativampien tehtävien ratkaisut.

Huhtikuun 2013 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Helmikuun 2013 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Tammikuun 2013 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Joulukuun 2012 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Lokakuun 2012 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Syyskuun 2012 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät. Huomautus: Jälkimmäisen tehtäväsarjan tehtäviä kolme ja neljä on korjattu.

Heinäkuun 2012 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Toukokuun 2012 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Huhtikuun 2012 helpommat ja vaativammat valmennustehtäväsarjat.

Helmikuun 2012 helpommat ja vaikeammatkirjevalmennustehtävät. Huom! Vaikeammissa tehtävissä on pari kirjoitusvirhettä. Tehtävässä 1 on tarkoitus, että aritmeettisen jonon jäsenet ovat kokonaislukuja, ja tehtävän 4 epäyhtälön vasemman puolen ympärille kuuluvat itseisarvomerkit.

Tammikuun 2012 helpommat ja vaikeammat kirjevalmennustehtävät, ja ratkaisuita ja ratkaisuhahmotelmia sekä edellisiin että jälkimmäisiin. Tehtävän 7 osalta katso myös Jaakko Seppälän kommenttia Solmun keskustelupalstan Sammakot-osastossa.

Joulukuun 2011 helpommat ja vaikeammat kirjevalmennustehtävät; molempien ratkaisut.

Lokakuun 2011 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Syyskuun 2011 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Elokuun 2011 kirjevalmennustehtävät ja niiden ratkaisut.

Toukokuun 2011 helpommat kirjevalmennustehtävät.

Toukokuun 2011 vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Huhtikuun 2011 helpommat kirjevalmennustehtävät.

Huhtikuun 2011 vaativammat kirjevalmennustehtävät.

Helmikuun 2011 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Tammikuun 2011 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Joulukuun 2010 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Lokakuun 2010 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.

Syyskuun 2010 helpommat ja vaativammat kirjevalmennustehtävät ratkaisuineen.